SŪDZĪBU UN APELĀCIJU IZSKATĪŠANA

 


1. Definīcijas

Apelācijas pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas lūgums pārskatīt jebkuru lēmumu, kuru ir pieņēmusi sertifikācijas institūcija attiecībā uz viņas/viņa vēlamo sertifikācijas statusu.

Sūdzības - no apelācijas atšķirīga jebkuras organizācijas vai indivīda neapmierinātības izpausme sertifikācijas institūcijai attiecībā uz tās vai sertificētās personas darbībām, uz kuru tiek gaidīta atbilde.


 2. Sūdzības izskatīšanas procedūra

SILVASERT, SIA sūdzības izskata saskaņā ar detalizētu “1.7. Sūdzību izskatīšana” procesu.

SILVASERT, SIA sūdzības izskata tās vadītājs. Gadījumā, ja sūdzība ir par SILVASERT, SIA vadītāju, tad tiek nozīmēts cits sūdzības izskatītājs.

Sūdzības izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no tās saņemšanas. Gadījumā, ja šo 30 dienu skaitā ir valsts svētku dienas, tad šis termiņš automātiski tiek pagarināts par valsts svētku dienu skaitu.


 3. Apelācijas izskatīšanas procedūra

SILVASERT, SIA apelācijas izskata saskaņā ar detalizētu “1.10. Lēmuma apstrīdēšana” procesu.

SILVASERT, SIA apelācijas izskata Apelācijas komisija. Apelācijas komisija sastāv no vismaz 2 Apelācijas komisijas locekļiem, kuri nav saistīti ar sertificēšanas lēmumu, par kuru ir apelācija. Par Apelācijas komisijas locekļiem ieceļ Valdes locekli un nozares speciālistu.

Sūdzības izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no tās saņemšanas. Gadījumā, ja šo 30 dienu skaitā ir valsts svētku dienas, tad šis termiņš automātiski tiek pagarināts par valsts svētku dienu skaitu.


Visas sūdzības un apelācijas, noformējot atbilstošā iesniegumā, iesniedzamas SILVASERT, SIA birojā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3007.