Mācību kursi

  

Sertificētajām personām laikposmā līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir noklausās sertificēšanas institūcijas organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā (astoņas stundas – teorētiskās nodarbības par aktualitātēm meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos un astoņas stundas – praktiskas nodarbības par meža inventarizācijas parametru noteikšanu).

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursu norisei var pieteikties, zvanot uz tālr.nr. 25145329 vai rakstot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.